Bàn phím:
Từ điển:
 
lough /'lɔk/

danh từ

  • (Ai-len) hồ, vịnh