Bàn phím:
Từ điển:
 
loudspeaker

danh từ

  • (radio) loa phóng thanh ((cũng) speaker)