Bàn phím:
Từ điển:
 
loudmouth /'laudmauθ/

danh từ

  • (thông tục) người to mồn, người hay kêu, người hay la