Bàn phím:
Từ điển:
 
loudly /'laudili/

phó từ

  • ầm ĩ, inh ỏi
  • nhiệt liệt, kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)
  • sặc sỡ, loè loẹt (màu sắc)