Bàn phím:
Từ điển:
 
loudish /'laudiʃ/

tính từ

  • to to, khá to, hơi ầm ĩ (tiếng nói)