Bàn phím:
Từ điển:
 
loudhailer

danh từ

  • loa pin, micrô pin