Bàn phím:
Từ điển:
 
louden

ngoại động từ

  • làm thành vang dội

nội động từ

  • trở thành vang dội