Bàn phím:
Từ điển:
 
louche

tính từ

  • lác; lé (mắt)
  • mập mờ; ám muội (hành vi)