Bàn phím:
Từ điển:
 
lottery /'lɔtəri/

danh từ

  • cuộc xổ số
  • điều may rủi
lottery
  • (thống kê) sổ số