Bàn phím:
Từ điển:
 
lotiform

tính từ

  • hình hoa sen