Bàn phím:
Từ điển:
 
lotic /'loutik/

tính từ

  • (thuộc) nước chảy; sống trong nước chảy