Bàn phím:
Từ điển:
 
lothario

danh từ; số nhiều lotharios

  • người ham thích quyến rũ đàn bà