Bàn phím:
Từ điển:
 
lost property

danh từ

  • đồ đạc bị thất lạc