Bàn phím:
Từ điển:
 
lost cause /'lɔst'kɔ:z/

danh từ

  • sự nghiệp chắc chắn thất bại