Bàn phím:
Từ điển:
 
lost /lu:z/

ngoại động từ (lost)

 • mất không còn nữa
  • to lose one's head: mất đầu; mất bình tĩnh, bối rối
  • to lose one's life in the resistance: hy sinh trong kháng chiến
  • doctor loses patient: bác sĩ mất khách; bác sĩ không cứu sống được người bệnh
 • mất, mất hút, không thấy nữa; lạc, thất lạc
  • to be lost in the thick woods: bị lạc trong rừng rậm
 • bỏ lỡ, bỏ uổng, bỏ qua
  • to lose an opportunity: lỡ cơ hội
  • to lose one's train: lỡ chuyến xe lửa
 • thua, bại
  • to lose a lawsuit: thua kiện
  • to lose a battle: thua trận
 • uổng phí, bỏ phí
  • to lose time in gambling: bỏ phí thì giờ vào quân bài lá bạc
 • làm hại, làm mất, làm hư, di hại
  • that might lose him his job: cái đó có thể làm cho nó mất công ăn việc làm
  • the ship was lost with all hands on board: con tàu bị đắm với tất cả thuỷ thủ ở trên boong
 • chậm (đồng hồ)
  • the watch loses about two minutes a day: đồng hồ chạy chậm chừng hai phút mỗi ngày
 • dạng bị động mê man, say sưa, chìm đắm, triền miên; mất hết không còn nữa; bị lu mờ
  • to be lost in meditation: trầm ngâm, chìm đắm trong suy nghĩ
  • to be lost to all sense of duty: không còn một chút ý thức trách nhiệm nào
  • the beauty of the poem is lost upon them: chúng nó không thể nào thưởng thức nổi cái đẹp của bài thơ

nội động từ

 • mất; mất ý nghĩa, mất hay

Idioms

 1. Ho-Xuan-Huong's poems lose much in the translation
  • thơ Hồ Xuân Hương dịch ra bị mất hay đi nhiều
  • thất bại, thua, thua lỗ
   • the enemy had lost heavity: kẻ địch bị thất bại nặng nề
 2. they lost and we won
  • chúng nó thua và ta thắng
  • chậm (đồng hồ)
 3. to lose ground
  • (xem) ground
 4. to lose heart (conrage)
  • mất hết can đảm, mất hết hăng hái
 5. to lose sleep over something
  • lo nghĩ mất ngủ về cái gì
 6. to lose oneself
  • lạc đường, lạc lối
 7. to lose patience
 8. to lose one's temper
  • mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu
 9. to lose one's reckoning
  • rối trí, hoang mang
 10. to lose self-control
  • mất bình tĩnh, mất tự chủ, nóng nảy
 11. to lose one's way
  • lạc đường
 12. lost soul
  • một tâm hồn sa đoạ, một tâm hồn tội lỗi không hòng gì cứu chữa được nữa
lost
 • tổn thất, hao