Bàn phím:
Từ điển:
 
Loss offsetting provisions
  • (Econ) Các điều khoản bù lỗ.