Bàn phím:
Từ điển:
 
Loss leader pricing
  • (Econ) Bán hạ giá trước.