Bàn phím:
Từ điển:
 
loss-leader /'lɔs'li:də/

danh từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) món hàng bán lỗ để kéo khách