Bàn phím:
Từ điển:
 
Loss function
  • (Econ) Hàm thua lỗ.