Bàn phím:
Từ điển:
 
Loss aversion
  • (Econ) Sự không thích mất mát.