Bàn phím:
Từ điển:
 
losing /'lu:ziɳ/

tính từ

  • nhất định thua, nhất định thất bại, không hòng thắng