Bàn phím:
Từ điển:
 
losel /'louzl/

danh từ

  • (từ cổ,nghĩa cổ) kẻ vô giá trị, người không ra gì, đồ vô lại, đồ giá áo túi cơm