Bàn phím:
Từ điển:
 
Losch model
  • (Econ) Mô hình Losch