Bàn phím:
Từ điển:
 
losable /'lu:zəbl/

tính từ

  • có thể mất