Bàn phím:
Từ điển:
 
lory /'lɔri/

danh từ

  • vẹt lori (Ân-ddộ, Uc)