Bàn phím:
Từ điển:
 
lorry /'lɔri/

danh từ

  • xe tải ((cũng) motor lorry)
  • (ngành đường sắt) toa chở hàng (không có mui)

động từ

  • đi bằng xe tải; vận chuyển bằng xe tải