Bàn phím:
Từ điển:
 
loris /'lɔ:ris/

danh từ

  • (động vật học) con culi (động vật gần với vượn cáo)