Bàn phím:
Từ điển:
 
loriot /'lɔriət/

danh từ

  • chim vàng anh