Bàn phím:
Từ điển:
 
loriner

danh từ

  • xem lorimer