Bàn phím:
Từ điển:
 
lorimer

danh từ

  • người làm các bộ phận bằng sắt của yên cương ngựa