Bàn phím:
Từ điển:
 
lorication

danh từ

  • tình trạng có mai; tình trạng có vỏ cứng (động vật)