Bàn phím:
Từ điển:
 
loricate /'lɔrikeit/

tính từ

  • (động vật học) có vỏ cứng, có mai