Bàn phím:
Từ điển:
 
lorica

danh từ

  • cũng loricae
  • (lịch sử La Mã) áo giáp che ngực
  • vỏ cứng; mai (động vật)