Bàn phím:
Từ điển:
 
lorgnon

danh từ

  • kính cầm tay
  • kính cặp mũi