Bàn phím:
Từ điển:
 
Lorenz curve
  • (Econ) Đường Lorenz