Bàn phím:
Từ điển:
 
lords temporal

danh từ

  • các quý tộc tại Thượng nghị viện Anh được phong tước hiệu đến mãn đời