Bàn phím:
Từ điển:
 
lords spiritual

danh từ

  • các giáo sự cao cấp của Giáo hội Anh tại Thượng nghị viện Anh