Bàn phím:
Từ điển:
 
lord's prayer

danh từ

  • (thiên chúa giáo) bài kinh bắt đầu bằng " Cha của chúng con"