Bàn phím:
Từ điển:
 
lord's day

danh từ

  • ngày chủ nhật