Bàn phím:
Từ điển:
 
lordosis /lɔ:'dousis/

danh từ

  • (y học) tật ưỡn lưng