Bàn phím:
Từ điển:
 
lordly /'lɔ:dli/

tính từ

  • có tính chất quý tộc, cao thượng, cao quý
  • kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch