Bàn phím:
Từ điển:
 
lordling /'lɔ:dliɳ/

danh từ

  • ông vua nhỏ; tiểu quý tộc