Bàn phím:
Từ điển:
 
lordliness /'lɔ:dlinis/

danh từ

  • tính chất quý tộc
  • tính kiêu căng, tính ngạo mạn, tính hách dịch