Bàn phím:
Từ điển:
 
lord-in-waiting /'lɔ:din'weitiɳ/

danh từ

  • quan thị vệ (của vua Anh)