Bàn phím:
Từ điển:
 
lord /lɔ:d/

danh từ

 • chủ đề, chúa tể, vua
  • lord of the manor: chủ trang viên
  • lord of the region: chúa tể cả vùng
 • vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào)
  • steel lord: vua thép
 • Chúa, Thiên chúa
  • Lord bless us: cầu Chúa phù hộ chúng ta
 • ngài, chúa công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)
  • The Lords: các thượng nghị viện (ở Anh)
  • Lord Mayor: ngài thị trưởng (thành phố Luân-ddôn)
  • My Lords: thượng nghị viện (ở Anh)
 • (thơ ca);(đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ((cũng) lord and master)

Idioms

 1. drunk as a lord
  • (xem) drunk

ngoại động từ

 • phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc

nội động từ

 • to lord over; to lord it over khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách
  • to be lorded over: bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ