Bàn phím:
Từ điển:
 
lorcha /'lɔ:tʃə/

danh từ

  • thuyền con (ở Trung-quốc, Ân-ddộ)