Bàn phím:
Từ điển:
 
lor
  • interj
  • lạy chúa tôi! (lord (viết tắt))