Bàn phím:
Từ điển:
 
loquat /'loukwɔt/

danh từ

  • (thực vật học) cây sơn trà Nhật-bản