Bàn phím:
Từ điển:
 
lopstick /'lɔpstik/

danh từ

  • (Ca-na-dda) cây xén hết cành dưới (để làm dấu)