Bàn phím:
Từ điển:
 
loppy /'lɔpi/

tính từ

  • thõng xuống, lòng thòng